Elektronické čekárnové systémy

Jak funguje elektronická Čekárna SEIVA a proč si ji rychle oblíbili lékaři i pacienti

Čekání u lékaře nebylo pro pacienty nikdy oblíbenou disciplínou. Ale hlavní důvod téměř nikdy není čekání samo. Hlavní důvod je nervozita. Vědí o mě v ordinaci? Když už vyjde sestřička? Proč nejdu na řadu přesně v čas objednání? Všechny podobné nejistoty kazí v čekárně atmosféru, která se pak přenáší i do ordinace a lékařům se mnohem hůře pracuje. To všechno ale dokáží snadno vyřešit moderní systémy elektronických čekáren.

Přehledný obsah článku:
Co je to elektronická čekárna SEIVA
● Jak zařízení čekárny vypadá?
● Ovládání Čekárny SEIVA a další funkce
● Co se děje, zatímco pacient čeká
● Bezpečnost dat a využití umělé inteligence
● Jak to funguje na straně lékaře a sestry?
● Flexibilní nastavení elektronické čekárny
● Proč začít Čekárnu SEIVA využívat?

TIP: Objednejte si elektronickou čekárnu SEIVA na zkoušku

Co je to elektronická čekárna SEIVA

Čekárna SEIVA je flexibilní komunikační, organizační a oznamovací systém pro zdravotnictví. Je flexilní, přizpůsobí se snadno rytmu i potřebám každé ordinace, ať už jde o praktického lékaře nebo pracoviště specialisty. Primárně se skládá se zařízení umístěného v čekárně a ze speciálního software, který stačí jednoduše nainstalovat do počítače lékaře, sestry nebo obou.

Čekárna SEIVA – detail držáku

Jak zařízení čekárny vypadá?

Fyzická část elektronické čekárny je umístěna před ordinací a jedná se v podstatě o sestavu tabletu se softwarem SEIVA, který je upevněný v držáku na zdi. Součástí držáku je také konstrukčně zcela bezproblémová čtečka s ústím pro vkládání kartičky pojištěnce či občanského průkazu. Už vzhled čekárny odpovídá ohlašovacím zařízením, která se dnes již běžně používají na poštách, úřadech a podobně. Pacienty tedy není nutné nijak speciálně instruovat a vysvětlovat, že se jedná o zařízení sloužící k zápisu pacientů a výběru důvodu návštěvy. Pokud chcete mít úplnou jistotu, že elektronickou čekárnu po příchodu nikdo nepřehlédne, je možné ji doplnit informační cedulí s personalizovaným názvem ordinace apod.

Ovládání čekárny SEIVA a další funkce

Ovládání čekárny SEIVA je naprosto intuitivní a jak se shodují lékaři, kteří už ji používají, zvládne ji naprosto spontánně používat každý, kdo umí číst. A vzhledem k tomu, že předškolní děti k lékaři obyčejně nechodí bez rodičů, nemusíte se obávat, že by měl kdokoli s ohlášením návštěvy problém.

Jak se čekárna SEIVA používá?

 • Pacient přijde do čekárny a na viditelném místě uvidí zařízení.
 • Přijde k elektronické čekárně a na dotykovém displeji (který vždy svítí) vidí virtuální tlačítka s výběrem důvodů, proč k lékaři přišel.
 • Jednoduše stiskne tlačítko s důvodem návštěvy (nemoc, odběr, recept atd.).
 • Přístroj pacienta vyzve, aby se zaregistroval pomocí kartičky pojištěnce nebo občanského průkazu – na displeji se objeví obrázek čekárny se šipkou, která ukazuje, kam doklad vložit.
 • Pokud jde příchozí k lékaři vyřídit záležitost někoho jiného (např. vyzvednout recept) a jeho kartičku pojištěnce nemá, napíše zkrátka jméno pacienta na dotykové klávesnici.
 • Úplně stejně to funguje, když si doklady zapomene sám pacient.
 • Poté už přístroj příchozímu oznámí, že o něm v ordinaci vědí a může se v klidu posadit.

Bezpečnost dat a využití umělé inteligence

Software v elektronické čekárně obsahuje i program pro rozpoznávání textu, který využívá umělé inteligence – konkrétně neuronové sítě. Ačkoli to zní složitě, lékaře ani pacienta to nemusí vůbec zajímat. Cílem je prostě jen bezchybné načtení údajů a jejich 100% rozpoznání. Všechno se odehraje přímo v zařízení čekárny samotné, aby nemohlo dojít k žádnému úniku soukromých dat přes jakokouli internetovou službu. Údaje načtené z vloženého dokladu nebo napsané pacientem se pomocí lokální wi-fi přenesou do počítače v ordinaci. Elektronická čekárna je bezdrátová, takže ani její instalace nevyžaduje žádné stavební zásahy. Vyžaduje pouze připojení do sítě (obsahuje i výkonnou záložní baterii, ale ta slouží promárně pro situace výpadku elektrického proudu a zachování již vložených dat.)

Jak to funguje na straně lékaře a sestry?

Podle toho, kdo má v počítači nainstalovaný software SEIVA (není problém, aby byl i na více počítačích současně, dokonce existuje vyšší verze pro několik ordinací naráz), mají lékař a/nebo sestra přes monitor dokonalý přehled o pacientech v čekárně.

 • Seznam čekajících
 • Proč kdo z nich přišel
 • Jestli potřebují lékaře či sestru
 • A také jak dlouho už čekají

Údaje z čekárny je možné jednoduše přenášet do všech běžně používaných ambulantních softwarů. Úroveň a objem propojení se u jednotlivých systémů liší. Návštěvu vybraného pacienta pak sestra zahájí jednoduše tím, že na jeho jméno klikne. Ke vstupu do ordinace ho pak vyzve osobně, nebo může použít vyvolávací systém SEIVA, pokud ho ordinace používá.

Flexibilní nastavení elektronické čekárny

Elektronické čekárny SEIVA jsou mimořádně flexibilní a počítají s různými nestandardními situacemi. Proto je velice jednoduché změnit jejich nastavení, způsob zobrazování tak, aby lépe vyhovoval pacientům nebo konkrétním požadavkům lékaře atd. S čím si například čekárna bez problémů poradí?

 • Dovolená a zástup – na displej můžete velice snadno přidat zobrazení doplňkové infomace o změně ordinujících lékařů. Ať už předem nebo v průběhu dovelené, záskoku, nemoci atd.
 • Ordinační doba – přístroj může zobrazovat nejen rozpis ordinační doby, ale můžete také vymezit dobu, během které se mohou pacienti registrovat.
 • Výpadek elektřiny – jak už jsme zmínili, Čekárna SEIVA obsahuje záložní baterii, která zaručí bezproblémový provoz i během výpadku elektřiny. Do počítače v ordinaci se průběžně nasbíraná data přenesou okamžitě poté, co se k nim čekárnový systém po spuštění elektřiny přes wi-fi zase připojí.

Proč začít Čekárnu SEIVA využívat?

Argumentů zazněla už celá řada. Na závěr je ovšem dobré zopakovat, že Čekárna SEIVA má za cíl primárně zlepšit pohodu v čekárně i ordinaci a usnadnit lékařům i sestrám práci. Když její přednosti shrneme, tak nejdůležitější jsou jistě následující body:

 • Elektronická čekárna příchod pacientů pečlivě eviduje a ohlásí do ordinace. O pořadí pacientů ovšem vždy rozhodují lékař nebo sestra.
 • Lékař může kdykoli změnit výběr důvodů návštěvy, které se pacientům zobrazují. Ať už podle rozpisu dne (ráno odběry, dopoledne ordinace, odpoledne pouze objednaní pacienti apod.) a nebo podle aktuálních potřeba a vytíženosti ordinace.
 • Pokud pro své pacienty používá více ordinací jednu čekárnu, není problém použít pro všechny jedno zařízení a nastavit jednoduše přenos dat k více lékařům, kteří se pak podle důvodu návštěvy nebo společné domluvy rozhodují o tom, kdo kterého pacienta přijme.

A pokud bych chtěli uvést jenom jeden hlavní důvod, tak určitě platí, že díky Čekárně SEIVA mají lékaři i sestry větší klid na práci, protože je navštěvují spokojení, nevystresovaní pacienti.

Shopping Cart
Top
Přejít na začátek