Zpráva o výsledku výpravy vykonané za účelem pozorování závislosti velikosti měsíce na jeho poloze na obloze

Na úvod

Je všeobecně známým faktem, že měsíc stojící na obloze blízko horizontu je postatně větší, než tentýž měsíc, který je právě vidět vysoko nad obzorem. Pokud se navíc měsíc nachází ve fázi úplňku, skýtá zajímavou podívanou, ale i podmínky pro reje nekalých bytostí, jako jsou vlkodlaci, upíři a další.

Rozhodli jsme se uvedené věci podívat plíže na kloub a vypravili se do starobylé ostrovní země, která skýtá vhodné podmínky pro pozorování a měření, a to zejmána díky několika ohňostrojům denně.

Metoda

Pro měření velikosti měsíce jsme se rozhodli použít poměrně novou, takzvanou Fireworkovu metodu. Metoda je zajímavá tím, že je složitá a vyžaduje složitý matematický aparát. Je tedy dostatečně vědecká. Nevýhodou je malá reprodukovatelnost a nepřesnost výsledků. Tu ale vědeckost metody bohatě vyvažuje.

Metoda spočívá v tom, že velikost voditelného měsíčního kotouče porovnáváme s velikostí rozprasku rachejtlí ohňostroje. Výsledky pak zpracováváme statisticky. Tím kompenzujeme chyby jako je velikost rachejtle, výška, vzdálenost  a další.

Vlastní pozorování

Po příjezdu do ostrovní země se naše výprava přemístila do hotelu s rozlehlou terasou orientovanou do zátoky s mnoha pevnostmi, kde jsme mohli daný jev pohodlně sledovat. Po slibném zahájení však členové expedice propadli kouzlu místa a k dalším pozorováním každodenních, desítky minut trvajících ohňostrojů, docházelo jen sporadicky.

Naše záznamy viz fotodokumentace pod textem. Mimo astronomická pozorování stojí ze zmínku, že v dané zemi ohlašují poledne výstřelem z kanonu. Dalším výstřelem ohlašují šestnáctou hodinu, kdy většina obchodů zavírá. Je zde též k dispozici množství příjemných pouličních barů a restaurací, kde se lze po celodenním výzkumu občerstvit.

Závěr

Je třeba konstatovat, že nebylo neasbíráno dostatečné množství materiálu a nelze tady potvrdit ani vyvrátit teoretické předpoklady.

Nelze potvrdit, ani vyvrátit tvrzení, že měsíc je ve skutečnosti stále stejně velký a nám se jen zdá větší nad obzorem. Malá eliptičnost dráhy se přitom údajně významně neprojevuje.

Diskuze

Ze získaných výsledků vyplývá, že podobné výpravy je třeba opakovat za účelem nasbírání dostatečného počtu měření.

Do té doby musíme vystačit s měkterou méně vědeckou metodou, jako je například Sirkova metoda, kdy držíme v natažené ruce sirku zkrácenou na průměr měsíčního kotouče, nebo na podobném principu fungující Větvičkova metoda, která využívá bočního výhonku na konci cca metr dlouhé větve k témuž.

Autor

Shopping Cart
Top
Přejít na začátek